A+ R A-

Regelingen promotie en degradatie seizoen 2016-2017

De competities staan op het punt van beginnen. Elk team zal het maximale proberen te realiseren. Iedereen hoopt uiteraard op een kampioenschap of promotie via de nacompetitie.

Maar waar moet je in de competitie eindigen om daarvoor in aanmerking te kunnen komen of om bijvoorbeeld degradatie te ontlopen? Dat alles staat aangegeven in de promotie-/degradatieregelingen voor het seizoen 2016/'17.

Hieronder staan de promotie-/degradatieregelingen Top, Hoofdklassen en Eerste Klassen.

 

 

Regelgeving

Handboek competitiezaken 2016-2017
2.5.2 Overige competities pagina 31

1.     a. Het aantal behaalde punten bepaalt de rangorde in een competitie.
    b. Is het puntenaantal gelijk, dan bepaalt het doelsaldo de rangorde, tenzij hierna of bij een door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde promotie- en degradatieregeling anders is bepaald.

2. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende elftal drie punten. Bij een gelijkspel krijgt elk elftal een punt. Voor een verloren wedstrijd krijgt het verliezende elftal geen punten.

3. Onder doelsaldo verstaan we het aantal doelpunten ‘vóór’ verminderd met het aantal doelpunten ‘tegen’.

4. Voor elftallen die uitkomen in competities die zijn ingedeeld in de categorie A, niet zijnde de Tweede divisie, Derde divisie en Hoofdklasse mannen, geldt het volgende:
    a. Als twee elftallen vanwege een gelijk aantal punten in aanmerking komen voor een kampioenschap, een rechtstreekse promotie of een rechtstreekse degradatie, dan volgt een beslissingswedstrijd.
    b. Als twee elftallen die niet voortkomen uit dezelfde poule in aanmerking komen voor rechtstreekse promotie of rechtstreekse degradatie, dan volgt een beslissingswedstrijd.
    c. Als meer dan twee elftallen in aanmerking komen voor een kampioenschap, een rechtstreekse promotie of rechtstreekse degradatie, dan stelt het bestuur amateurvoetbal een wedstrijdreeks vast.
    d. In geval van een beslissingswedstrijd of wedstrijdreeks stelt het bestuur amateurvoetbal de datum en het tijdstip van deze wedstrijd(en) vast, evenals – na overleg met de partijen – het speelveld waarop de wedstrijd plaatsvindt.

5. Het bestuur amateurvoetbal kan van het hierboven in lid 4 bepaalde afwijken, tenzij het de rechtstreekse promotie in een competitie ingedeeld in de categorie A betreft.

6. a. Is de beslissingswedstrijd zoals genoemd in lid 4 onder a of b na de reguliere speeltijd geëindigd met een gelijke stand, dan volgt onmiddellijk verlenging van de wedstrijd.
    b. De verlenging bedraagt twee keer vijftien minuten. Na vijftien minuten wisselen de partijen van doel.

7. Is na verlenging zoals genoemd in lid 6 nog geen beslissing verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in lid 9.

8. Is bij een op grond van lid 4 onder c vastgestelde wedstrijdreeks aantal punten gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in lid 9.

9. Als een beslissing moet worden verkregen door het nemen van strafschoppen, dan worden deze genomen op de wijze zoals bepaald in de spelregels veldvoetbal. In het geval tussen meer dan twee elftallen een beslissing moet worden verkregen door het nemen van strafschoppen, dan worden deze genomen op een bij besluit van het bestuur amateurvoetbal te bepalen wijze.

10. Voor elftallen die uitkomen in competities die zijn ingedeeld in de categorie B mannen en vrouwen senioren geldt het volgende: Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2016/’17

    a. - Als twee elftallen vanwege een gelijk aantal punten in aanmerking komen voor een kampioenschap, dan volgt een beslissingswedstrijd, waarbij het elftal met het beste doelsaldo als thuisclub geldt. Voor de beslissingswedstrijd gelden de bepalingen zoals opgenomen in dit artikel onder punt 6 en 7. - Is het doelsaldo gelijk, dan vindt de beslissingswedstrijd plaats bij het elftal dat door loting als thuisclub is aangemerkt.

    b. - Als twee of meer elftallen vanwege een gelijk aantal punten in aanmerking komen voor een promotie (niet zijnde een kampioenschap) of degradatie, dan is het doelsaldo bepalend. - Is ook het doelsaldo gelijk, dan volgt een beslissingswedstrijd (als het gaat om twee elftallen) of beslissingswedstrijdreeks (als het gaat om meer elftallen). Voor de beslissingswedstrijden gelden de bepalingen zoals opgenomen in dit artikel onder punt 6 en 7. Voor de beslissingsreeks gelden de bepalingen zoals opgenomen in dit artikel onder punt 8 en 9.

11. Voor elftallen die uitkomen in competities die zijn ingedeeld in categorie B junioren en pupillen is het doelsaldo beslissend indien twee of meer elftallen gelijk eindigen. Is ook het doelsaldo gelijk, dan is het resultaat van de onderlinge wedstrijden bepalend. Is ook dit gelijk, dan volgt alsnog een beslissingswedstrijd op de wijze zoals bepaald in dit artikel onder punt 6 en 7.

12. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd bijzondere eisen te stellen aan de inrichting van de speelvelden waarop beslissingswedstrijden plaatsvinden. 

TOP

TOPKLASSE


De Topklasse bij de vrouwen bestaat uit één poule, bestaande uit zowel zaterdag- als zondagverenigingen. De speeldag is zaterdag.

 

Nacompetitie tussen Topklasse en Hoofdklasse:
De nummers negen en tien zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de Hoofdklasse zaterdag en zondag om twee plaatsen in de Topklasse. De koppelingen worden direct na afloop van de reguliere competitie bekendgemaakt.


Rechtstreekse degradatie:
De nummers elf en twaalf degraderen rechtstreeks naar de Hoofdklasse.

 

HK ZAT

HOOFDKLASSE A (ZATERDAG)


Kampioen:
De kampioen promoveert rechtstreeks naar de topklasse.


Nacompetitie tussen Topklasse en Hoofdklasse:
De periodekampioenen spelen met de herkansers (nummers negen en tien) van de Topklasse en de periodekampioenen van de zondag Hoofdklasse B om twee plaatsen in de Topklasse. De koppelingen worden direct na afloop van de reguliere competitie bekendgemaakt.


Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse:

De nummers negen en tien van de Hoofdklasse A zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de 1e klasse A en B om twee plaatsen in de Hoofdklasse A, op de wijze zoals beschreven in het Handboek onder 2.2.3.


Voor de eerste ronde is de volgende koppeling van kracht:
a) Laagst geklasseerde PK 1B – Nr. 10 hfd A
b) Laagst geklasseerde PK 1A – Nr. 9 hfd A
c) Een na hoogst gekl. PK 1A – hoogst gekl. PK 1B
d) Een na hoogst gekl. PK 1B – hoogst gekl. PK 1A


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.


De winnaars van a tot en met d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd, als volgt:
e) Winnaar d – winnaar b
f) Winnaar c – winnaar a


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van e en f plaatsen zich voor de Hoofdklasse A, 2017/’18.

 

Rechtstreekse degradatie:
De nummers 11 en 12 degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse (zaterdag).

 

HK ZON

HOOFDKLASSE B (ZONDAG)


Kampioen:
De kampioen promoveert rechtstreeks naar de Topklasse.


Nacompetitie tussen Topklasse en Hoofdklasse:
De periodekampioenen spelen met de herkansers (nummers negen en tien) van de Topklasse en de periodekampioenen van de zaterdag Hoofdklasse A om twee plaatsen in de Topklasse. De koppelingen worden direct na afloop van de reguliere competitie bekendgemaakt.


Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse:
De nummers negen en tien van de Hoofdklasse B zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de 1e klasse C en D om twee plaatsen in de Hoofdklasse B, op de wijze zoals beschreven in het Handboek onder 2.2.3.


Voor de eerste ronde is de volgende koppeling van kracht:
a) Laagst geklasseerde PK 1D – Nr. 10 hfd B
b) Laagst geklasseerde PK 1C – Nr. 9 hfd B
c) Een na hoogst gekl. PK 1C – hoogst gekl. PK 1D
d) Een na hoogst gekl. PK 1D – hoogst gekl. PK 1C


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.


De winnaars van a tot en met d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd, als volgt:
e) Winnaar d – winnaar b
f) Winnaar c – winnaar a


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van e en f plaatsen zich voor de Hoofdklasse B, 2017/’18.


Rechtstreekse degradatie:
De nummers elf, twaalf, dertien en veertien degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse (zondag).

 

1e ZAT

EERSTE KLASSE A EN B (ZATERDAG)


Kampioenen:
De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de Hoofdklasse A (zaterdag).


Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse:
De nummers negen en tien van de Hoofdklasse A zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de 1e klasse A en B om twee plaatsen in de Hoofdklasse A, op de wijze zoals beschreven in het Handboek onder 2.2.3.


Voor de eerste ronde is de volgende koppeling van kracht:
a) Laagst geklasseerde PK 1B – Nr. 10 hfd A
b) Laagst geklasseerde PK 1A – Nr. 9 hfd A
c) Een na hoogst gekl. PK 1A – hoogst gekl. PK 1B
d) Een na hoogst gekl. PK 1B – hoogst gekl. PK 1A


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van a tot en met d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd, als volgt:


e) Winnaar d – winnaar b
f) Winnaar c – winnaar a
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van e en f plaatsen zich voor de Hoofdklasse A, 2017/’18.

 


Nacompetitie tussen 1e klasse en 2e klasse:
De nummers negen en tien van de eerste klasse A zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de tweede klasse A en B om twee plaatsen in de eerste klasse, op de wijze zoals beschreven in het Handboek onder 2.2.3.


Voor de eerste ronde is de volgende koppeling van kracht:
a) Laagst geklasseerde PK 2B – Nr. 10 1A
b) Laagst geklasseerde PK 2A – Nr. 9 1A
c) Een na hoogst gekl. PK 2A – hoogst gekl. PK 2B
d) Een na hoogst gekl. PK 2B – hoogst gekl. PK 2A


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van a tot en met d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd, als volgt:


e) Winnaar d – winnaar b
f) Winnaar c – winnaar a
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van e en f plaatsen zich voor de eerste klasse, 2017/’18.


De nummers negen en tien van de eerste klasse B zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de tweede klasse C en D om twee plaatsen in de eerste klasse, op de wijze zoals beschreven in het Handboek onder 2.2.3.


Voor de eerste ronde is de volgende koppeling van kracht:
a) Laagst geklasseerde PK 2D – Nr. 10 1B
b) Laagst geklasseerde PK 2C – Nr. 9 1B
c) Een na hoogst gekl. PK 2C – hoogst gekl. PK 2D
d) Een na hoogst gekl. PK 2D – hoogst gekl. PK 2C


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van a tot en met d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd, als volgt:


e) Winnaar d – winnaar b
f) Winnaar c – winnaar a
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van e en f plaatsen zich voor de eerste klasse, 2017/’18.


Rechtstreekse degradatie:
De elftallen die eindigen als nummers 11 en 12 in de eindrangschikking van de 1e klasse A en B degraderen rechtstreeks naar de 2e klasse (zaterdag).

 

1e ZON

EERSTE KLASSE C EN D (ZONDAG)


Kampioenen:
De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de Hoofdklasse B (zondag).


Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse:

De nummers negen en tien van de Hoofdklasse B zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de 1e klasse C en D om twee plaatsen in de Hoofdklasse B, op de wijze zoals beschreven in het Handboek onder 2.2.3.


Voor de eerste ronde is de volgende koppeling van kracht:


a) Laagst geklasseerde PK 1D – Nr. 10 hfd B
b) Laagst geklasseerde PK 1C – Nr. 9 hfd B
c) Een na hoogst gekl. PK 1C – hoogst gekl. PK 1D
d) Een na hoogst gekl. PK 1D – hoogst gekl. PK 1C


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van a tot en met d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd, als volgt:


e) Winnaar d – winnaar b
f) Winnaar c – winnaar a


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van e en f plaatsen zich voor de Hoofdklasse A, 2017/’18.


Nacompetitie tussen 1e klasse en 2e klasse:
De nummers negen en tien van de eerste klasse C zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de tweede klasse E en F om twee plaatsen in de eerste klasse, op de wijze zoals beschreven in het Handboek onder 2.2.3.


Voor de eerste ronde is de volgende koppeling van kracht:


a) Laagst geklasseerde PK 2F – Nr. 10 1C
b) Laagst geklasseerde PK 2E – Nr. 9 1C
c) Een na hoogst gekl. PK 2E – hoogst gekl. PK 2F
d) Een na hoogst gekl. PK 2F – hoogst gekl. PK 2E


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.


De winnaars van a tot en met d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd, als volgt:


e) Winnaar d – winnaar b
f) Winnaar c – winnaar a
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van e en f spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de 1e klasse (zondag).


De nummers negen en tien van de eerste klasse D zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de tweede klasse G en H om twee plaatsen in de eerste klasse, op de wijze zoals beschreven in het Handboek onder 2.2.3.


Voor de eerste ronde is de volgende koppeling van kracht:
a) Laagst geklasseerde PK 2H – Nr. 10 1D
b) Laagst geklasseerde PK 2G – Nr. 9 1D
c) Een na hoogst gekl. PK 2G – hoogst gekl. PK 2H
d) Een na hoogst gekl. PK 2H – hoogst gekl. PK 2G


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van a tot en met d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd, als volgt:


e) Winnaar d – winnaar b
f) Winnaar c – winnaar a


Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van e en f spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de 1e klasse (zondag).


Rechtstreekse degradatie:
De elftallen die eindigen als nummers 11 en 12 in de eindrangschikking van de 1e klasse C en D degraderen rechtstreeks naar de 2e klasse (zondag).

 

 

 

Bron tekst www.knvb.nl